225 boerenkrijg

225 boerenkrijg

op 14 januari 2024 om 16:39

Even terugblikken op onze nachten van de geschiedenis "225 jaar boerenkrijg"

Op 7 november organisseerden wij in het kader van de "Nachten van de Geschiedenis" de 'Boerenkrijg' 225 jaar geleden in Kapelle-op-den-Bos'.

Ongeveer 40 aanwezigen konden genieten van een interessante/ boeiende lezing door Dhr. François Van der Jeught (°1951) die vóór de hervorming van het politielandschap in 2001 politiecommissaris van Kapelle-op-den-Bos was. Samen met onder andere Marvin Olbrechts was hij medestichter van de Kapelse Erfgoedcel. De interessante/ boeiende lezing van François steunde o.a. op de uitvoerige bijdrage over de Boerenkrijg in Kapelle die hij samen met Marvin Olbrechts in 2012 publiceerde in het Erfgoedblad van Kapelle-op-den-op-Bos en die paste in de Erfgoeddag die dat jaar in het teken stond van "Helden".

In de herfst van 1798 brak in onze regio de Boerenkrijg uit. Ook inwoners van Kapelle sloten zich bij de Brigands aan. Enkelen verloren het leven bij gevechten met de Franse bezetter. Hun namen blijven tot op vandaag bekend, dankzij de gedenksteen in de Sint-Niklaaskerk, die geboren Kapellenaar kanunnik dr. Jaak Muyldermans honderd jaar later liet aanbrengen. Na het historisch kader geschetst te hebben werd door François de focus gelegd op de gebeurtenissen aan het Brughuis waar vandaag de benaming Brigandsstraat aan herinnert, op de inwoners die bij de Boerenkrijg betrokken waren en op zij die het leven lieten. Volgende thema's kwamen aan bod: wie waren zij en wat waren hun familiebanden; wat waren de gevolgen van hun actie; wie stond op de lijst van de aan te houden personen als represaille voor de weerstand en wie waren de gedeporteerden naar Frankrijk. 

Dat de Boerenkrijg een focuspunt is geworden voor het venster over de Franse Tijd in de recent verschenen Canon van Vlaanderen, bewijst dat de gebeurtenissen 225 jaar geleden het waard zijn om te blijven behoren tot ons gedeeld verleden en in de geschiedenis van de Kanaalgemeente in het bijzonder.

Wij zijn met name ook de erfgoedcel van Kapelle dankbaar voor hun medewerking!

Na de lezing werden onder begeleiding van pianist David Stienaars enkele liederen gezongen waaronder: "O Kruise, den Vlaming"; "Lied van mijn land"; "Voor Outer en Heerd".

Dank aan de spreker en voor jullie aanwezigheid en luisterend oor!

Ria, Kris, Johan, Louis voor Davidsfonds Kapelle-op-den-Bos

20231107_200223 20231107_200759 20231107_201335 20231107_211255 20231107_211303

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit